1800-talets Göteborg

Ingen bro över Gullbergsån

”Afslagen broanläggning. För­slaget om utläggning af en del af Frigga- gatan och uppförande af en bro öfver Gullbergeån, hemställer Drätselkammaren icke för närvarande må till någon Stads­fullmäktiges åtgärd föranleda.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Friggagatan vid Svingeln. I fonden – Skansen Lejonet, ca 1895-1900.