1800-talets Göteborg

”Hero” på grund

”Göteborgsångaren “Hero“ rå­kade natten till i lördags i Batalden i drift för sitt ankare och kom därvid på grund. Ångaren kom emellertid sedermera flott utan hjelp. Stäfven ocb bogplåtarne äro något skadade, storrummet, maskin- och akterruramet täta. Hero skall afgå till Bergen för reparation.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs hamn, ångaren Hero.