Göteborgs mekaniska verkstad byggde inte enbart fartyg och jordbruksmaskiner, även vagnar åt järnvägarna levererades. ”Göteborgs mekaniska verkstad har mottagit beställning på ett fem­tiotal godsvagnar för Göteborg—Borås- banan samt för statsbanans räkning be­ställning på ändring af ett femtiotal last­vagnar till passagerarevagnar genom an­ordnande af fasta säten, antagligen för att användas vid trafiken under Stockholms­utställningen i sommar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Tunnel tillhörig Göteborgs Mek. Verkstad senare Götaverken, 1898.