”På torgen rådde i dag på morgo­nen ett synnerligen rörligt lif, betecknande för den inbrytande våren. Invid Fiskhallen lågo ej mindre än något öfver ett femtiotal fiske­båtar förtöjda, och fisk i långa banor utbjöds å torget och i Fiskhallen. Där syntes präk­tiga gäddor från insjöarnes sötvatten, där syn­tes väldiga saltsjöfiskar, de mest varierande arter för såväl rikemans som fattigmans bord.

På Grönsakstorget synas vårens blå sippor och grönskande qvistar bredvid skrynkliga gumansikten. Fagra blommar ur orangerierna lysa med friska, skiftande färger, och några steg därifrån exponeras potatis och rötter samt litet af hvarje som till detta lifvets nödtorft och särskildt till ett rättskaffens vegeterianlif hörer.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs stads fiskhall, fotograferat 1897-04-21.