”Förre tvångsarbetsfången Axel Ludvig Forsberg född 1869 och tillhörande Christine församling, införpassades i lördags på e. m. till cellfängelset.

Enligt anmälan af asfaltläggaren Elof Johansson Lundin. Lundby å Hisingen, hade han från honom tillgripit kläder värderade till nio kronor. Forsberg förklarade emellertid att han saknade all kännedom om stölden.

Däremot erkände han att han från hand­landen Hj Hedén, n:r 18 Viktoriagatan till­gripit en säck; de borstar han innehade då han flydde från Hedéns magasin, voro hans egna, påstod han tvärt emot Hedéns utsago.

Forsberg är tre gånger straffad i Norge för stöld samt för snatteri här i Sverige.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild med Viktoriagatan söderut. Bilden tagen från Parkgatan, ca 1895.