Ur: Göteborgs Aftonblad 27 april 1897
Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Korsningen av Husar- och Haga Nygatorna. Det låga hörnhuset av trä är Husargatan 16 X Haga Nygata 24.