”Brunns- och Badgäster

göras uppmärksamma på Alingsås,

omgifvet af sjöar och skog, i en vacker natur, om­kring 200 fot Öfver hafvet med nytt, första klas­sens varmbadhus, hvarest serveras så väl medikamentösa som vanliga bad, finsk badstu m. m., komfortabelt nytt kallbadhus med dubbla bassiner, 7 minuters väg från staden, samt helsokälla med sitt välkända mineralvatten, af samma järnhalt som Lundsbrunns, och serveras äfven andra så väl naturliga som konstgjorda mineralvatten.

Massage, sjukgymnastik och elektricitet finnes att tillgå. Läkarevården bestrides af doktor Gustaf Nystedt Alingsås med sitt beprisade sunda läge, sina lätta järnvägs-, post-, telegraf- och telefonför­bindelser (1 timme och 9 min. järnvägsfärd till Göteborg), tillgång till rodd, segling och fiske samt rik tillförsel af alla sorters lifsförnödenheter, är en särdeles behaglig plats för sommargäster.

Upplysningar om bostäder m. m. lemnas af hand­landen Alfr. Hedén, Alingsås, (Nord. A. B, 1155)” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtat från ett vykort, omkring år 1902. Alingsås kallbadhus.