”Nordpolsexpeditionen, öfveringeniör Andrée anlände hit till staden i går morse för att före packningen af de för expeditionen afsedda effekterna öfverse dessa. Det mesta för expeditionen afsed­da godset är anländt utom sjelfva ballon­gen.

Expeditionen kommer, såsom förut meddelats, att afgå härifrån den 18 eller 19

dennes. “Svensksund“ afgår från Karls­krona den 12 och hit väntas den 14 å 15. “Virgo“, som skall föra en del af expedi­tionens gods till Danskön, skall först om c:a en vecka ställas till expeditionens för­fogande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum.