(Ur: Göteborgs Aftonblad 22 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungsgatan 48, fotograferad 1926.