”En blåsig dag i Göteborg är något af det obehagligaste. Våra makadamiserade avenyer göra då staden till en riktig pesthåla. Allmänheten har bedt om att slippa makadamiseringen, läkarne hafva afrådt den, men det hjelper inte. I rök och damm störtar gatu- och vägförvaltningen fram!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg Kungsportsbron, en plats som var stenlagd!