”Den lifliga skärgårdsångbåtstrafiken i går var framkallad af ett rätt godt sommarväder samt af restauratorernas öppnande vid Långedrag och Bratten.

Å “Miramar“ där musik utfördes var antalet gäster på e. m. rätt betydande. Seglare och hjulryttare i mängd hade också styrt kosan till Långedrag.

Vid Bratten voro äfven badhusen öpp­nade, och under dagens lopp sökte ett 50-tal personer svalka i kallbadhusen och basängen. På reatauranten utfördes god regementsmusik och i parken syntes en mängd göteborgare vandra af och an.

Det vackra Stjernvik hade ännu ej öpp­nat sina portar men hade icke desto min­dre lockat stora skaror af stadsbor till hafsbandet därute.

Äfven på Norra skärgården var trafiken rätt liflig.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto av Långedragsrestauranten. 1917.