”Med ångfartyget “Bele“ hitkommo i förgår ifrån Granton 3 stycken nötkreatur af korthornsrace och 5 stycken af Ayrshirerace, inköpta i England och Skotland af hr Josef Eklund från Stockholm.

Med ångfartyget “Ariosto“ hitkommo i går från Hull 13 stycken kor, 2 tjurar och 1 kali af korthornsrace, inköpta i England för grosshandlaren A. Seaton härstädes.

Samtliga ofvannämnda djur afsändes i går under veterinärs tillsyn till karantänsanstalten vid Kastellegården för under­gående af observation.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Slöta Prästgården.