”Särö poststation kommer för året att träda i verksamhet den 1 nästa juni. Poststationen, som förestås af fröken Lisa Borén, hålles öppen under badsäson­gen och kommer att utvexla post med Göteborgs postkontor två gånger dagligen utom å sön- och helgdag, då det sker en­dast en gång. Poststationen fungerar jemväl såsom postsparbankskontor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Herrbassängen vid Särö. År 1897.