1800-talets Göteborg

Så var Kristi himmelsfärdsdagen 1897

”Kristi himmelsfärdsdag ut­märkte sig i år för det briljantaste väder, trots föregående dags olycksbådande vind­tecken — och trots kapplöpningarna, som ju af gammalt visat sig egnade att rifva upp regn. Naturligtvis begagnade sig sta­dens invånare allmänt af de för friluftslif så gynnsamma väderförhållanden. Till Slottskogen vallfärdade redan på onsdags af­ton talrika sällskap för att mer eller mindre stilla af bida soluppgången därstädes och åhö­ra sången och musiken från Flaggberget. Under helgdagen formligen vimlade det därute af folk. Skärgårdstrafiken var na­turligtvis icke mindre anlitad. Och for att frakta kapplöpningspubliken till och från Partille hade anordnats flere extra­tåg, som samtliga hade “fullt hus“.

Det var med ett ord en herrlig dag för alla dem som trängta efter och så väl behöfva att för en dag fylla sina lungor med annan luft än som erbjudes i stadens qvalm.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Slottsskogen omkring år 1900.