”Från och med i går är biljettpriset till Stockholm delvis nedsatt. På tisdagarne under juni—september ko­star 3:dje klass biljett tur och retur blott kr. 18: 35 och 2:dra klass 27: 50. Bil­jetterna gälla för en tid af 14 dagar. Dock må härvid endast användas dagtåg. För återresan få nattåg begagnas endast söder om Alfvesta och söder om Göteborg.

Sällskap af minst 36 personer, som ge­mensamt färdas i 3:dje klassens vagn både till och från Stockholm, ega att i den ut­sträckning tillgång på materiel medgifver, få sig upplåtna en eller flera 3:dje klas­sens vagnar mot lösen af truppbiljett för minst 30 personer pr vagn å 1,5 öre km. af sammanlagda vägsträckan från och till Stockholm.

Behörigt aftal om dag och tåg, med hvilket transporten skall försiggå, måste dock först ega rum med vederbörande tra­fikdirektör.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs centralstation 1884 av konstnären Fredrik Eilert Troili (1859-1925).