1800-talets Göteborg

Varberg har siktats vid Vinga!

”Hägring
Till Wstk. Meddelas:

Torsdagen före Pingst syntes å fyr- och telegrafstationen Vinga ute i hafsbandet af Göte­borgs skärgård en särdeles vacker hägring. Under 10 minuters tid syntes högt uppe i luf­ten Varbergs fästning och hamn. Taflan var så tydlig, att fästningens flaggstång och båtarne i hamnen voro fullt synliga. Äfven Nidingarnes fyrar och däromkring seglande far­tyg visade sig å den vackra taflan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Vinga fyr.