”Skärgårdshemmet ”Häggen”, hvilket K. F. U. M. härstädes upprättat å Arendal, hade Midsommardagen anordnat en sommarfest, i hvilken rätt många af föreningens medlemmar deltogo.

Föreningen har skaffat sig en segelbåt, och tack vare denna kan man fastän ej ute i den yttersta saltsjöskärgården skaffa sig ett uppfriskande saltsjöbad. Lawntennisspelet tages i lifligt i bruk, och vi­stelsen på “Häggen“ erbjuder i allo en angenäm omvexling och rekreation efter det ofta mödosamma arbetet i staden.

Det är verkligen förvånande, att föreningen lyckats anordna allt sa billigt i sitt skärgårdshem. Sålunda hafva medlemmarna att för hela sommaren erhålla i deladt rum 1 säng för kr. 25. Och matserveringen bjuder på morgon, middag och qväll under hela månaden för kr. 37: 50.

Om söndagarne hållas s.k. friluftsmöten, då väderleken är gynnsam.

Det behöfver väl icke tilläggas att skärgårdshemmet har i visst hänseende en privat karakter, upprättadt af den här ganska talrika filialen af K. F. U. M.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utfärd med ”Tyra”. Robert Barchman balansgång. År 1898.