”Egendomen Böö i Örgryte socken håller f.n. på att indelas i byggnadstomter. Uppdelningen verkställes af fortifikationskassören K.G. Reenstierna och verkställes efter en plan som tillkännagifver, att det afser att gifva området så ordnade stadsförhållanden som möjligt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Böö gårds huvudbyggnad, 1920.

Böö villastad år 1908. Karta över Örgryte socken 1908 i Göteborgs stadsbyggnadskontors arkiv.