”Regn föll ytterligare i morse, och äfven under dagens lopp har duggat, så att årsväxten nu omsider tord fått passabel rotblöta.

Äfven från åtskilliga andra orter ingå meddelanden att regn fallit mer eller min­dre ymnigt, och det vill synas som om området för det välgörande regnet varit ganska vidsträckt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gårdssidan av byggnad tillhörande bebyggelsen ”Marielugn”. Efter husets rivning upptages platsen för detsamma jämte intilliggande område av planteringar och lekplatser för barn (Gamlestads torg). År 1915.