1800-talets Göteborg

Explosiva korsetter?

”En explosion inträffade i lördags f. m. vid 11-tiden i Korsettfabriken i hörnhu­set vid Lilla Kyrko- och Drottninggatorna, hvarvid dock lyckligtvis ingen större skada åstadkomns. Vid sagda tid hördes nemligen en rätt stark knall från fabrikslokalen som uppfylldes af rök. En s. k. korsettbyst hade nemligen sprängts sönder, enär i bysten be­fintliga uppfyllnaden varm gas exploderat.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla Kyrkgatan åt söder i vestra husraden från hörnet af Drottninggatan. I fonden Domkyrkan 1888.