1800-talets Göteborg

Roligt men dyrt

”Robert Anderson hade det i går qväll så roligt att så roligt har han aldrig haft förut. Han hoppade och dansade på Fiskkajen och sjöng så det rungade i bergen. Polisen ditlockades af den ljufliga stämman och då blef Robert ännu roligare. När polisen sökte häkta honom, beslöt hans kamrat Axel Carlson komma sin stallbroder till hjelp. Men det hjelpte inte, utan begge vandrade i väg till kurran. I går bötade Ro­bert 20 kr. och Axel, som egentligen intet roligt haft, fick punga ut med 26 kr. Bötessumman erlades kontant. Pojkarne voro hemma i Norums socken.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kommers vid Fiskkajen, omkring år 1902.