1800-talets Göteborg

Helsotillståndet i Göteborg

”Från och med 25 till och med 31 juli upp­går antalet anmälda sjukdomsfall till 275, däraf messling 2, nervfeber 2, rosfeber 2, kikhosta 16, difteri 3, lunginflammation 2, reumatisk feber 10, lungkatarr 56, diarrhé 126.

Under samma tid hafva aflidit 27 per­soner (eller 12,4 på hvarje 1,000 invånare för år räknadt), däraf medfödd svaghet 1, ålderdom 2, difteri och strypsjupa 1, lung­sot 6, tuberkulos hjärnfeber 1, hjärnslag, 1, sjukdom i nervsystemet 1, sjukdom i kärlsystemet 1, bröstkatarr 1, lunginflam­mation 1, diarré 5, njurinflammation 1, kräfta 3, olyckshändelse 1, sjelfmord 1, öfriga orsaker 1.

Den 31 juli var sjukantalet å Sahl­grenska sjukhuset 142, Barnbördshuset 19, Majornas sjukhus 13, Barnsjukhuset 41, Holtermanska sjukhuset 43 (under veckan inkomna 12), Epidemiska sjukhuset 21 (under veckan inkomna 5) samt å Sahl­grenska sjukhusets konvalescentafdelning å Stampen 67 (under veckan intagna 13).” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Holtermanska sjukhuset, 1901.