1800-talets Göteborg

Stökigt vid Nya Varvet

”Från Nya, Varfvet skrifves till Göteborgs Aftonblad:
Inbergningen af skörden har nu egt rum, och synes resultatet vara temligen godt. Ett ymnigt regn har fallit här de senaste veckorna, hvadan vi ej längre behöfva klaga på vattenbrist.
En massa öldrickande personer ha i betänklig grad börjat störa friden härute, isynnerhet om fredags- och lördagsaftnar genom skrål och oväsen, ja några af sommargästerna ha äfven blifvits antastade. Det skulle vara sorgligt om den förr så fridfulla och idylliska platsen skulle vidare hemsökas af sådana gäster. Vederbörande ha underrättats om saken.
Ett missöde som kunnat blifva allvarsamt nog tilldrog sig i lördags qväll vid 9-tidenj då en af ångslupsbolagets båtar från staden på sista inturen till Varfvet kolliderade med en bogserbåt. hvilken vände rakt på den förre. Genom kaptenens å Varfsbåten påpasslighet undslapp man dock med blotta förskräckelsen och en duktig törn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vykortet sänt till Fröken Märtha Olsson, Slottsskogsgatan 69?, Ekedalen, Majorna, Göteborg och daterat 11/10 1920.