När alla i år återvände efter semestern fanns det ett givet samtalsämne, sommarvädret! SMHI skrev på sin blogg om att ”Sommarens högsta temperatur blev den blygsammaste på nästan 100 år”.  På Aftonbladets hemsida hävdades att det var den sämsta sommaren på 155 år.  Om du är övertygad om att den gångna sommaren är den värsta på mycket länge och vill behålla den föreställningen skall du avsluta ditt läsande redan vid denna punkt.

Alla andra, som vill lära sig mer om sommarvädret i ett lite längre tidsperspektiv önskas välkomna att läsa vidare!

SMHI:s summering av sommaren 2017 visade att det ändå var en ganska typisk svensk sommar. Det bekräftas om man granskar de historiska temperaturuppgifterna för Göteborg.

Från Göteborg finns det uppgifter om temperaturen redan under 1700-talet, men med början 1804 går det att få en sammanhängande serie med dygnsmedeltemperaturer för varje månad fram till idag. SMHI har gjort sina data tillgängliga från och med 1880 och för tiden tillbaka till 1804 har jag här använt mig av SCB:s serie ”Historisk statistik för Sverige. Del 2. Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år 1855”.

Under den 213 år långa perioden så har givetvis mätstationen flyttats. Under efterkrigstiden är SMHI:s data från Vinga medan mätningarna tidigare gjordes närmare staden. Det finns givetvis skillnader mellan mätplatser men för att få en överblick av sommartemperaturens variation räcker den tillgängliga datamängden.

Medeltemperaturen för juni, juli och augusti var i år 16,1, normalt för hela perioden 1804-2017 var 16,2 oavsett om man använder medelvärde eller medianvärde. Det var alltså en normalvarm/kall sommar som vi fick i år.

Vi behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att hitta en sommar som var svalare än 2017. År 2000 var medeltemperaturen för juni, juli och augusti 15,7 jämfört med årets 16,1. Än värre var det 1998 då medelvärdet endast nådde 14,5, dessförinnan upplevde vi 1993 med 14,1 medeltemperatur. Dessa var ändå inte de svalaste sommarmånaderna under den 213 år långa perioden. Det var åren 1987 och 1928 då medeltemperaturen blott var 13,7 grader för de tre sommarmånaderna.

Riktigt varma somrar har givetvis också funnits, 1997, 2002 och 2006 minns kanske några läsare då medeltemperaturen under de tre sommarmånaderna passerade 18 grader. Det är ändå ganska blygsamt jämfört med rekordsommaren 1826 då medeltemperaturen var 20 grader, även 1834 med sina 19,5 grader syns i diagrammet. År 1834 var året då landet drabbades av den första stora koleraepidemin. Efter en mycket varm sommar kunde kolerabakterierna snabbt växa till i dricksvattnet och ställa till med stor skada.

Källa: Historisk statistik för Sverige D.2 (1804-1879), SMHI (1880-2017)

Källor:

Historisk statistik för Sverige. D. 2, Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år 1955, Statistiska centralbyrån (SCB), Örebro, 1959.

SMHI öppna data (http://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/)


Text av: Universitetslektor Per Hallén, Institutionen för Ekonomi och Samhälle, avdelningen för Ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.


Bilden i sidhuvudet visar badplatsen vid Stora Delsjön sommaren 2017. Foto: Per Hallén.