1800-talets Göteborg

Indisk pedagog på besök

”En indisk pedagog, lärare i Bombay, befinner sig f. n. här i staden. Den mörkhyade främlingen som heter Padschah använder sin Göteborgsvistelse bl. a. till att studera vårt skolväsen. Han har tagit in på hotell Eggers.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gruppbild av lärare och elever vid Chalmerska Institutet.