1800-talets Göteborg

Ny kaj vid Hultmans holme

”Å Hultmans holme pågår för närvarande byggandet af en flere hundra meter ny kaj i närheten af nya gasverket.

Vid den nya kajdelens längst bort mot Gamlestaden belägna del lär den nya Vestergötlands—Göteborgs-banans viadukt komma att stöta till efter att hafva blifvit dragen öfver det bredvid liggande ganska breda vattendraget.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göta Älv och Hultmans holme från Götaälvbron, 1952.