1800-talets Göteborg

Arbetare föll sex våningar

”Genom sex våningar i den stora Wettergrenska nybyggnaden vid Stigbergsliden föll i går morse vid 8-tiden arbetskarlen Rutger Jakobson, hvilken såsom förut nämnts afled under transporten till sjukhuset utan att hafva återfått medvetandet.

Jakobson var vid tillfället sysselsatt å vin­den med cementläggning af golfvet, då han genom egen oförsiktighet råkade falla ned ge­nom en öppning i golfvet. Strax förut hade han samtalat med tre kamrater som uppehöllo sig ett stycke ifrån honom å vinden. De hade ej observerat när han försvann genom öpp­ningen.

Några andra arbetare sågo honom hänga ett ögonblick med venstra benet om en järnbalk mellan andra och första våningen, men inom kort föll han vidare ned mot cementgolfvet i första våningen. Han upptogs i sanslöst till­stånd och med venstra låret sönderkrossad!

Jakobson boende nr 68 Stampgatan var vid olyckstillfället fullt nykter samt hade godt an­seende såsom en ordentlig och duglig arbetare. Han var 48 år gammal samt efterlemnar hu­stru och två minderåriga barn.

Han var olycksfallförsäkrad i Byggmästareföreningens hjelpkassa. Liket kommer att obduceras af andre stads­läkaren.  (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Oskarsgatan, parti intill Stigberget (längst t.h. Henriksbergs restaurant). Vy tagen mot öster. Poststämplat 1918.