Göteborg för 120 år sedan

Belönade vid trädgårdsutställningen i Stockholm

”Guldmedalj har tilldelats bland andre trädgårdsmästaren John Larsson på Gåsvadholm. vid Kongsbacka for en kollektivutställning af frukter och bär från 18 mindre jordbrukare i trakten samt trädgårdsmästaren Törngren på Öfverås, som erhöll Malmöhus läns hederspris för meloner.

För en samling krukväxter, alla slag, har silvermedalj tilldelats hr L. R. Dahl & Son, Böö handelsträdgård; för viner och safter hr H. J. Groms, Göteborg, likaledes silfver medalj; för trädgårdsred­skap till hrr Fraenckel & Hedenberg äfven silfvermedalj.

— Firman Fraenckel & Hedenberg, Gö­teborg, som egnar mycken omsorg åt trädgårdsredskapsbranchen, har utställt en förträfflig samling sådana redskap, och J. & C. G. Bolinders aktiebolag, Stock­holm, sjelfstängande och stötfria kranar, Erik Bolinders patent, en kran, som icke minst förtjenar komma till användning inom trädgårdsfacket.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Böö omkring 1905-1915.