Göteborg för 120 år sedan

Färjenäs förändras

”Färjenäs är en plats som går framåt. Det bygges nemligen rätt lifligt å plat­sen i det vanligen ett eller flere nybyg­gen årligen förekomma. Platsen har också under årens lopp förändrat sig icke så litet till det bättre.

I närheten finnes också det vackra Fogelro med sina framåtgående planteringar, som så att säga utgöra den traktens stolt­het.

Sig lik är fortfarande den gamla färjan, som forslar Hisingsboarne med sina förspända kärror mellan stället och Klippan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fågelro. T.v. de fyra ledarna av utflykterna, t.h. lekskjulet. Längst bort Nya Varvet.