1800-talets Göteborg

Fastighetsaffärer i staden

”Handlanden A. J. Hammar har af ingeniör August Norrby tillskiftat sig fastigheten n:r 10 vid Sprängkullsgatan mot villaegendomen Manhem Norgården i Styrsö socken, med tillträde 1:ste oktober, till priser som ej bekantgjorts. Affären afslutades genom firman Mattsson & Ahlberg.

— Änkefru Pettersson har till lokomo­tivföraren A. P. Hagström sålt sin fastig­het n:r 69 A i 9:de qvarteret Carl Gustafsgatan till ett pris som ej bekantgjorts. Fastigheten är taxerad till 33,000 kronor. Affären har förmedlats genom kommissionären J. Danielsson.

Likaledes har handlanden Alfred Hed­ström till snickaren O. Olsson sålt sin fastighet n:r 3 Kungshöjd i Örgryte socken till pris som ej bekantgjorts. Fastigheten är taxerad till 9,000 kronor. Affären har förmedlats genom J. Danielsson, affärslo­kal, Vallgatan 27.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bilden visar västra sidan av Haga Kyrkoplan och till höger Sprängkullsgatan med Münchenbryggeriet. 1900-talets början.