1900-talets Göteborg

Skyttegravar i Göteborg 1915

Filmarkivet.se har lagt upp en kortfilm som visar hur militären visade upp hur skyttegravskriget gick till: ”Intresset för första världskrigets skyttegravskrig på västfronten tog sig många uttryck. Kulturpersonligheter som Sven Hedin och Marika Stiernstedt reste till västfronten och förmedlade sina intryck i böcker och föredrag. I Sveriges större städer, till exempel i Göteborg, byggdes skyttegravsbefästningar dit allmänheten hälsades välkommen att bese löpgravar och skyttevärn, allt för att få inblickar i samtalsämnet för dagen.”

Se filmen via denna länk.