”Lombergska tonrnéen ger i afton för första gången Adams populära och melodiösa opera ”Konung för en dag. Ingen af stadens operavänner lär försumma detta tillfälle.

Hr Lindblad har som Zephoris ett af sina bästa partier och fröken Eayser har för sitt utförande af Neméa skördat myc­ket bifall. Hrr Lombergs och Hansens (Mossul och Eadoor) utförande af sina re­spektive partier har äfven vunnit lifligt erkännande. Hr August Wahlgren utför uppsjmingsmannens lilla roliga roll.

Balletten, komponerad af hr Helge Eihlberg, dansas af fröknarna Inez Kihlberg, Anna Francke och Theresia Hertzberg samt balletcorpsen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: 1921.