Kortvarig frihet för Axel

”Friheten blef kort för ynglingen Axel Ludvig Edvin Jönsson, hvilken för ett par veckor redan lösgafs ur fängelset, där han undergått 18 månaders straffarbete för miss­handel af polis med lifsfarligt vapen. Han har nu återigen slagit sig i slang med en liga illa kända ynglingar och qvinnor, hvilka senare få försörja honom.

Särskild hade han nu utvalt qvinnspersonen Maria Skärberg, som han under hotelser tvungit att deltaga i hans expeditioner. Här­om dagen misshandlade han henne så svårt med en butelj att hennes sår måste förbindas å Sahlgrenska sjukhuset.

Jönsson, en af de svåraste kunder polisen har, dömdes i dag på e. m. till åtta månaders tvångsarbete.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Cellfängelset på 1850-talet.