1800-talets Göteborg

Kortvarig frihet för Axel

”Friheten blef kort för ynglingen Axel Ludvig Edvin Jönsson, hvilken för ett par veckor redan lösgafs ur fängelset, där han undergått 18 månaders straffarbete för miss­handel af polis med lifsfarligt vapen. Han har nu återigen slagit sig i slang med en liga illa kända ynglingar och qvinnor, hvilka senare få försörja honom.

Särskild hade han nu utvalt qvinnspersonen Maria Skärberg, som han under hotelser tvungit att deltaga i hans expeditioner. Här­om dagen misshandlade han henne så svårt med en butelj att hennes sår måste förbindas å Sahlgrenska sjukhuset.

Jönsson, en af de svåraste kunder polisen har, dömdes i dag på e. m. till åtta månaders tvångsarbete.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Cellfängelset på 1850-talet.