Idag görs det reklam för en Vegetarisk kokbok:

”En handledning i konsten att till båtnad för helsa och kassa, på ett smakligt sätt tillgodogöra vårt bord trädgårdens och åkerns alster, utgifven af Fru Richard Andersson. Med beskrifningar på mat och dryck jämte matsedlar för morgon, middag och qväll under 6 veckor. Pris: häftad 1 krona 50 öre, inbunden i clothband 2 kronor” (Text och bild ur Göteborgs Aftonblad 3 november 1897)