Problem med ungdomsgäng har alltid funnits, på 1890-talet kallades de för ”ligapojkar”. Deras framfart skildrades utförligt den 2 november 1897 av Göteborgs Aftonblad.

”Utom förut omnämnde häktade Georg Kristian Niklasson (“Geta“ kallad), Axel Vilhelm Högström, Herbert Amandus Olsson och Karl Viktor Hansson i Haga blef i dag på e. m. 14- årige Gottfrid Leonard Gustafson inburad å Gibraltar, hvarjemte 15-årige Gustaf Widebrand äfven anhållits såsom delaktig i några af bandets stölder.

Polisrapporten skildrar å flera ark tjufbandets lifliga verksamhet, hvarunder slynglarne ådagalagt riktiga yrkestjufvars djerfhet och skicklighet.

Den 26 sistl. oktober hade Hansson och Gu­stafsson i handlande M. Mattsons butik nr 4 Stigbergstorget ur penninglådan tillgripit 1 kr. 75 öre. För 25 öre af de stulna pengarna köpte de skorpor i samma butik.

I sällskap med Widebrand begåfvo de sig samma dag till Olena Matilda Carlanders bu­tik i “Gamlestadens Arbetarebostäder”, där rofvet utgjorde fem kronor plockade ur penninglådan midt för butiksinnehafvarinnans ögon.

Färden styrdes därefter till Amanda Hindbergs handelsbutik nr 12 Ånäsvägen, där de tillgrepo ett par stöflar.

De tre tjufvarne drogo sig nu utom staden och promenerade till Surte, där de till en glasblåsare sålde stöflarna för 3 kronor. Med ban­tåg återvände de till staden och togo nattlogi å frälsningsarméns herberge.

Följande dag 27 oktober plundrades Frans Tranérs butik vid Karl Johansgatan på 3 kronor samt Hanna Esbjörnsons nr 71 Skeppare­gatan på en del fläsk och sylta som såldes för 50 öre.

Hansson, Högström och Niklasson föröfvade därpå tillgrepp af koftor m. m. till ett värde at kr. 17: 50 i Davida Jonssons butik vid Postgatan, hvarefter Hansson ensam å Kristi­na Andersons värdshus n:r 33 Postgatan snat­tade en tjugufemöring samt Gustafson i Tage Larssons butik n:r 20 Stigbergstorget ryckte till sig en tröja värderad till 1 kr. 50 öre.

Såsom förut nämnts hafva Niklasson, Hög­ström och Olsson natten till 8 oktober föröfvat inbrottsstöld i handlande Vennergrens magasin vid Vegagatan.

Hansson sökte i dag att skylla allt på det berusade tillstånd, hvari han befann sig de båda stölddagarne, och Olsson svängde sig med den ena lögnen efter den andra.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Johannes Kyrkogata 10, Majornas 5:E rote, nr 65. ”Spökhuset”. Sett från sydväst från Skepparegaan.