1800-talets Göteborg

Stadens budget inför 1898

Budgetläget pekade mot ett ganska rejält underskott i stadens kassa inför 1898. Det saknades 444 619,61, vilket motsvarar 29 891 125 SEK år 2017 mätt med konsumentprisindex (historia.se).

Ur: Göteborgs Aftonblad 15 november 1897.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gustav Adolfs torg och Börsen, troligen 1860-tal.