1800-talets Göteborg

Schackparti pr telegraf

”Un­der förutsättning att telegraikorrespondensen icke hindras, har telegrafstyrelsen medgifvit att grosshandlare S. Salomon med sällskap får under natten till den 19 nästk. december anlita en telegrafledning mellan Stockholm och Göteborg för att återgifva vissa tecken, som skola lända till ledning för pjesernas ställning å ett vid hvardera stationen uppstäldt schack­bräde.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hopfällbart kinesiskt schackspel i svart lack med förgyllning (invändigt ett brädspel i svart lack med förgyllning).