1800-talets Göteborg

Skolhus i Annedal finansieras av brännvinspengar!

”Nytt skolhus i Annedal. Budgetsberedningen anser folkskolestyrelsens skäl för detta byggnadsföretag fullt gil­tiga, hvadan den tillstyrker bifall till det­samma och hemställer att härför måtte anvisas ett anslag af 68,984 kr. att utgå af brännvinsmedlen under 1898.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Annedals småbarnsskola vid Föreningsgatan år 1902.