”Inga maskeradupptåg på ga­torna under julhelgen! I anledning däraf att de senaste åren under julhelgen, isynnerhet på julaftonen, oordningar föranledts däraf att personer uppträda utklädda och maskerade å stadens gator, kommer poli­sen att i år förbjuda dylikt uppträdande och åtala alla, som på detta satt störa ordningen, hvilket vi blifvit anmodade att till varning meddela.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Folkliv på Gustav Adolfs torg juletid ca 1870. Lavering av C.S. Hallbeck.