1800-talets Göteborg

D:r Sven Hedin skall visa scioptikonbilder

”D:r Sven Hedin kommer att be­vista Kongl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets högtidsdag härstädes 24 nästa januari, hvilket lär skola få en särskildt högtidlig prägel. Följande dag den 25 torde d:r Hedin komma att hålla sitt offentliga föredrag härstädes, hvartill han medför åtskilliga stora kartor och ett fler­tal scioptikonbilder.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skioptikonapparat.