1800-talets Göteborg

Resor och paket nyåret 1845

Gott Nytt År!

Vi är mitt uppe i de stora helgerna där många väljer att resa till andra delar av landet, eller att skicka och ta emot paket. Nyårsdagen 1845 fanns följande annons införd i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Paket till Christiania i Norge skickades den 13, januari, 10 februari och 10 mars, det gällde alltså att planera.

Ville man resa till Stockholm avgick diligencer torsdagar och söndagar klockan 11 på förmiddagen. Den beräknade restiden annonseras inte men passagerarna kom inte fram samma dag, det kan vi vara säkra på!

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Heltäckt diligens med fem hästar i full karriär. Slättlandskap.