1800-talets Göteborg

Häst drunknad i kanalen

”Vid tiotiden i dag inträffade vid Pustervikskanalen midt emot Fisktorget, att en häst, förspänd ett stenlass, antagligen i följd af körsvennens oförsiktigbet eller hårdhändthet, “strök” tillbaka öfver kanal­kajen, med den påföljd att både lasset och hästen gingo i kanalen.

Hästen syntes flera minuter hålla sig uppe med sin kärra, men i följd af bristande rådighet hos närvarande folk gick han slutligen till botten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kommers vid Fiskkajen. Omkring 1902, dock osäkert.