”Om de flytande ölkrogarne å rivieret hölls i dag på e. m. förnyadt förhör inför poliskammaren.

Öltapparen Elias Börjesson, n:r 40 Norra Hamngatan, anförde genom ombud, utköra­ren Niklas Larsson, att en dylik försälj­ning som den öfverklagade ej egt rum från hans affär, sedan biträdet Nordahl flyt­tat.

Öltapparen Andreas Zachrisson, n:r 3 Brogatan, upplyste att han endast sålt öl i parti till fartygens restaurationer samt ej i minut till besättningen och stufveriarbetarne.

Polismästaren varnade de inkallade för fortsättning af ölförsäijning i minut å ri­vieret, enär detta kunde resultera i att de blefve helt och hållet af med sina ölförsäljuingsrättigheter. De skulle nu få tid på sig till att visa huru de härefter äm­nade sköta försäljningen, hvarför ärendet uppsköts till 18 nästa april.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hamnen, utsikt mot Sannegårdshamnen. T.v. badhus vid Sågen. Troligen 1890-talet.