1800-talets Göteborg

Likfynd i älven

”Liket efter den i söndags qväll i elfven midt för Magasinsqvarteret omkomne mans­personen hittades i går afton vid 6-tiden på det ställe, där han drunknat.

Liket anträffades af en af dessa karlar, hvilka bruka gå nere vid kajerna och med saxar på långa stänger fiska upp hvarjehanda, som fallit i vattnet från ångarne. Det var en af de flitigaste af dessa “fiskare“, guldgräfvaren kallad, som fick upp liket med sin sax.

Liket har dock ännu icke igenkänts. Signalementet å detsamma lyder:

Liten till växten, omkring 35 å 40 år gammal, mörkt kortklippt hår, stora mörka mustascher, iklädd mörkblå kavaj och väst, grårandiga byxor samt resårpjexor. I fickorna funnos 2 näsdukar, 5 nycklar och en gammal söndrig portmonnä med 36 öre.

 

— Den döde har i dag igenkänts vara arbetaren Anton Christenson, född 1855, ogift och boende 55 Landala Långgata.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Magasinskvarteret omkring år 1902.