1900-talets Göteborg

Livsmedelskommissionen i Göteborg säljer skadat mjöl

Livsmedelskö i Göteborg filmat av Pathé som ursprungligen ingick i Svenska Bios veckorevy i oktober 1915. Den här typen av oändliga köer blev allt vanligare under krigsåren och kom att kulminera några år senare under 1917 då regelrätta hungerkravaller bröt ut på flera orter i Sverige. Som journalfilmen visar bar den svenska ordningsmakten vid denna tid fortfarande pickelhuvor efter tysk förebild.

Se filmen via denna länk till Filmarkivet.se