”På hufvudet i Rosenlundskanalen midtför Pustervik ramlade i lördags afton vid ½ 7-tiden arbetaren August Andreasson. Han blef i sista stund uppdragen på, det torra samt fördes i droska till sin bostad n:r 1 vid Paradisgatan.

Andreasson som vid tillfället var berusad af starka drycker är instämd till polisdom­stolen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kommers vid Fiskkajen omkring år 1902.