”Hvart skola vi gå? Jo, till den berömda och skrattre­tande Kasper- och Marionett teatern, som gifver sina ro­liga föreställningar Kungsga­tan n:o 2, vid gamla Gas­verket Lördagar från kl. 7 till lO, 2 föreställnin­gar. Söndagar kl.l till 4, 2 föreställningar; kl. 6 till 10, 3 föreställningar. Entrée för äldre: sittplats 35 öre, ståplats 25 öre. Barn under 12 år: sittplats 25 öre, ståplats 16 öre. Schönemanns Kapell, senior, musicerar. C. Kegel.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur annonsen för Kasper- och Marionett teatern 29 januari 1898.