1800-talets Göteborg

Landshövdingens andra skärgårdsresa

”Landshöfding Lagerbrings andra skärgårdsresa med “Svensksund”, hvilken som nämndt anträdes i morgon f. m., kommer att utsträckas efter hela kusten ända upp till Strömstad. De flesta mera betydande platserna kom­ma under färden att besökas. På åter­vägen från Strömstad besökes Uddevalla. Resan i sin helhet lär komma att taga omkring åtta dagars tid.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svensksund på ingående till Göteborg. Vykortet daterat 13/11 1901.