1800-talets Göteborg

Gasbelysning i Masthuggsbergen

”Gasverksstyrelsen har hem­ställt, att stadsfullmäktige måtte besluta, att gasledning skall framdragas under innevarande år dels från Masthuggstorget ge­nom Rangströmsliden, en del af Klamparegatan, Nvströmsgatan och Paradisgatan till Fjellgatan och vidare ett stycke vester ut genom denna gata förbi den enskilda väg, som leder upp till den nuvarande vattenreservoaren med biledningar genom Skepparegatan fram till s. k. Hobergs trappor; dels från Andra Långgatan ge­nom en del af Klamparegatan i Johannes Kyrkogata med biledning i en del af Skepparegatan och dels i den s. k. Berg­stigen till Klamparegatan.

Gasverksstyrelsen hemställer dessutom, att tre retortugnar utom de i årets budget upptagna må uppföras, och beräknar slut­ligen kostnaden för gasledningarna till 11,470 kr. och för ugnarne till 30,000 kronor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Klamparegatan mot Johannesplatsen, huset t.v. på berget är Kyrkoliden 6 = Majornas 5 rote, nr. 33C. T.h. därom, Klamparegatan 36. Omkring år 1900.