1800-talets Göteborg

Gator i Majorna

”Chapmansgatan i Majorna hem­ställer byggnadsnämnden må erhålla 12 meters bredd, och vidare föreslås, att Marieborgsgatans i nordostlig riktning gåen­de del må uteslutas ur stadsplanen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Chapmansgatan 2 A [till höger], foto ca år 1900.